Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předpisy Rally show Nemyčeves

Rallye show Nemyčeves

 

Pořadatel:     Motorsport Babák    o.s.

IČO : 22741941

zastoupený Martinem Babákem, bytem Na Jihu 530, Jičín

Email : motorsportbabak@seznam.cz  , https://rallyshownemyceves.estranky.cz ,

http://www.facebook.com/rallyeshow.nemyceves?ref=ts&fref=ts

1. Základní ustanovení

2. Technické předpisy

3. Bezpečnostní předpisy

 

Vydáno  v Jičíně dne 17.2.2014

1. Základní ustanovení

 

1.1 Rallye show Nemyčeves 2014“ je seriál závodů automobilů na pozemku spol. Agro Slatiny v obci Nemyčeves.

Akce je legální a oficiální, se všemi podklady pro řádné uspořádání. Koná se s podporou obce Nemyčeves, která vydala písemné povolení k pořádání akce v katastru obce Nemyčeves, a k částečné uzavírce silnice od vjezdu do objektu Agro Slatiny k odbočce na spojovací komunikaci k obci Milíčeves.  Společnost Agro Slatiny umožnila pořádat akci na betonové ploše, která náleží k objektu zemědělského družstva v obci Nemyčeves, vpravo na konci obce směrem na Slatiny, a k tomuto vydala písemné povolení.

Písemná rozhodnutí jsou kdykoliv k nahlédnutí u ředitele závodu Martina Babáka.

Závod je určen převážně pro amatérské jezdce bez licence se sériovými i závodními automobily. Účast licencovaných jezdců není nijak omezena.

Systém závodů je tvořen paralelními souboji dvojic jezdců v rozjížďkách základní skupiny. Každá třída je rozdělena do skupin podle počtu jezdců. Ve skupině se utká každý s každým. Z každé třídy postupuje nejlepších 16 jezdců do vyřazovacího finále, ze kterého vzejde vítěz a tito jezdci jsou podle dosažených výsledků bodováni do průběžného hodnocení.

1.2  Pro sezónu 2014 jsou vyhlášeny tyto třídy automobilů.

1. třída do 1400 – vozy s objemem motoru do 1400cm, s jednou poháněnou nápravou

2. třída nad 1400 – vozy s objemem motoru 1401cm a větším,s jednou poháněnou nápravou

3. třída Special – vozy 4x4 bez rozdílu objemu motoru s poháněnými dvěma nápravami a vozy special, které nesplňují body 2.2 a 2.7.1

Dne 3.4.2014 byla zrušena třída Dámský pohár pro malý počet účastnic v prvních dvou závodech sezóny. Úbytek závodnic započal již v druhé polovině sezóny 2013. Účastnicím zrušeného Dámského poháru budou přidělena nová startovní čísla dle toho, v jaké kategorii budou přihlášeny.

 

1.2.1    Pokud se do některé třídy nepřihlásí 5 a více účastníků, ředitel závodu si vyhrazuje právo rozdělit jezdce do ostatních tříd dle objemu motoru a počtu náprav přihlášeného vozidla.  

 V případě, že toto není možno uskutečnit, přihlášení jezdci  budou rozlosováni do svých rozjížděk a absolvují celý závod i vyřazovací finále. Tato kategorie se nebude  v daném závodě bodovat do průběžného hodnocení a nebudou v ní vyhlašováni vítězi.

1.3   Paralelní závod :

Trať je tvořena dvěma okruhy, které se v jednom místě kříží. Start do rozjížďky je pro oba jezdce  ze stejné startovní čáry. Startovat se bude na signál tabule 5s a bliknutí startovního světla (v případě technické závady startovacího zařízení na signál vlajky). Každý jezdec vjede do svého okruhu a po jeho objetí odbočí v místě křížení do okruhu druhého. Vyhrává jezdec, který dříve protne cílovou čáru. Po jejím protnutí pokračuje v jízdě dále po tom okruhu, ve kterém projel cílem,  aby nedošlo ke kolizi se soupeřem. Každý okruh má z bezpečnostních důvodů jinou délku a nedojde při křížení ke střetu vozidel. Každý jezdec je povinen si hlídat pořadí svých rozjížděk a být včas se svým vozem přítomen v předstartovním prostoru. 

1.4    Harmonogram každého závodu bude probíhat podle tohoto rozvrhu

07.00 - 08.30 – technické přejímky + administrativní přejímky

08.45 - 09.00 - rozprava s jezdci - instruktáž k závodu                               

09.00 - 09.55 - volný trénink              

10.00 hod. - START závodu                                                      

16.30 hod. - vyhlášení vítězů

1.5    Technické přejímky :

Stanoveným technikem bude každé přihlašované vozidlo vizuálně kontrolováno a schváleno pro přijetí do závodu. Každý jezdec při tom obdrží od technika lístek s údajem, do jaké třídy byl převzat a s tímto lístkem se dostaví na administrativní přejímku, kde lístek předloží. 

1.6    Administrativní přejímky :

Jezdec vyplní a podepíše přihlášku s poučením (tzv. úmrtní list), a s ní předloží lístek s vypsanou třídou od technika a svůj občanský průkaz, zaplatí startovné ve výši 500,- Kč a obdrží startovní číslo, které mu při jeho prvním závodě bude přiděleno na celou sezónu 2013.

1.6.1   Pokud jezdec v průběhu sezóny mezi jednotlivými závody vymění stávající vozidlo za jiné, a zůstane přihlášen ve třídě, kde započal sezónu, jeho číslo mu zůstane. Pokud bude startovat v jiné třídě, bude mu přiděleno nové startovní číslo.

1.6.2   Jezdci mladší 18 let mají povinnost předložit písemný souhlas jednoho z rodičů, nebo zákonného zástupce. Tento podpis rodič nebo zákonný zástupce učiní osobně v přihlášce při administrativní přejímce. Při tomto úkonu předloží svůj občanský průkaz, nebo jiný platný doklad totožnosti. Tím vzniká zákonná odpovědnost rodiče za účast dítěte na Rallye show Nemyčeves 2014. Rodič nebo zákonný zástupce účastníka mladšího 18 let je povinen být osobně přítomen na každém závodě, kterého se jeho dítě zúčastní, a to po celou dobu konání závodu.

1.6.3    Pokud jezdec v průběhu závodu vymění své závodní vozidlo, se kterým se do závodu toho dne přihlásil do závodu,  za jiné, třeba identické a to z jakéhokoliv důvodu, bude vyloučen z daného závodu dle bodu 1.8.6.

Příklad :

Jezdec ve své rozjížďce havaruje, své auto poškodí tak, že ho již do konce závodu není schopen opravit do stavu dle technických a bezpečnostních předpisů Rallye show Nemyčeves 2013. Z tohoto důvodu si půjčí identické vozidlo například od svého týmového kolegy a odstartuje s ním do své rozjížďky.   è  v tomto případě bude vyloučen z daného závodu dle bodu 1.8.6.

1.7    Bodování závodu a rozlosování jezdců do základních skupin :

1.7.1    Rozlosování jezdců do skupin proběhne po ukončení administrativních přejímek podle matematického vzorce obsaženého v programu na rozlosování. Zde bude zohledněna účast dvou jezdců na jednom závodním vozidle v dané třídě. V každé třídě mohou závodit s jedním vozidlem maximálně dva jezdci, každý se svým přiděleným startovním číslem.

1.7.1.1    Počet jezdců ve skupinách bude maximálně 5 (při nízké účasti je možno sestavit skupiny po šesti jezdcích), v základní skupině pojede každý jezdec čtyři rozjížďky a to s každým dalším jezdcem ze skupiny, do které byli společně rozlosováni.

1.7.2    Po odjetí rozjížděk v základních skupinách postoupí 16 nejlepších jezdců v každé třídě do vyřazovacího finále, ze kterého vzejde vítěz.  Tam se teprve budou podle dosažených výsledků rozdělovat body do průběžného hodnocení sezóny. Jezdci od umístění na sedmnácté pozici a výše do finále nepostupují ani při odpadnutí některého z finalistů a mají nula bodů za daný závod.

1.7.3    Schéma bodování vyřazovacího finále :

 

Místo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Body

20

17

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

1.7.4     Výsledky každého odjetého závodu a průběžné pořadí seriálu budou pravidelně po každém závodě zveřejněny na webu https://rallyshownemyceves.estranky.cz , a na facebooku na profilu   http://www.facebook.com/rallyeshow.nemyceves?ref=ts&fref=ts .

1.7.5    V sezóně seriálu závodů Rallye show Nemyčeves 2014 se každému jezdci bude škrtat    1 závod s nejhorším výsledkem, ve všech třídách, kterých se v sezóně zúčastní.

 

1.8    Penalizace :                                                                                                                                

 

1.8.1     Předčasný start – za první předčasný start dostane jezdec napomenutí, za druhý je vyloučen z rozjížďky a vítězem se stává soupeř.

 

1.8.2     Sražená pneumatika - jezdec dostane 5 sekundovou penalizaci za každou přejetou nebo sraženou pneumatiku

 

1.8.3     Zkrácení trati – jezdec při zkrácení trati automaticky prohrává svoji rozjížďku a vítězem se stává soupeř. Pokud se i soupeř dopustí zkrácení trati, dostanou oba nula bodů za prohru.

 

1.8.4   Pokud jezdec nebo člen jeho týmu upozorní ředitele závodu nebo jeho zástupce na to, že z důvodu technické závady nebo jiného důvodu, nemůže nastoupit na start, je možno přesunutí této jízdy na pozdější dobu. Nejdéle však do doby, než začne další skupina rozjížděk. Při finálových jízdách je možno posunout danou rozjížďku nejdéle do doby, než začne další úroveň vyřazovacích jízd. Tento čas stanoví ředitel závodu nebo jeho zástupce. Pokud i přesto jezdec v daném čase nenastoupí ke startu posunuté rozjížďky, stává se vítězem jeho nominovaný soupeř.

 

1.8.5    Nedostavení se ke startu rozjížďky nebo finálové jízdy – pokud se jezdec bez omluvy  nedostaví v limitu 2 min od posledního vyhlášení na startovní čáru, bude vyloučen z této jízdy a automatickým vítězem se stává druhý účastník. Ten do jízdy nemusí odstartovat, avšak dostane 1 bod za vítězství. Pokud se oba účastníci jízdy bez omluvy nedostaví na start, budou oba vyloučeni z této jízdy a jejich bodové ohodnocení je 0 bodů.

Pokud tato situace nastane ve finálových jízdách, budou oba jezdci automaticky vyloučeni z této finálové jízdy, a dostanou oba 0 bodů. Soupeř, který má nastoupit s vítězem této jízdy v dalším kole vyřazovacího systému se tak stává vítězem své jízdy a automaticky tak postupuje v pavouku do další finálové jízdy. Do jízdy bez soupeře nemusí nastoupit a automaticky získává vítězný postupový bod.

  

1.8.6    Vyloučení ze závodu – jezdec může být ředitelem závodu vyloučen za

- nedodržení přiměřené rychlosti 30km/h ve všech prostorech konání závodu ( pozemní komunikace, parkoviště, depo závodních strojů, obec Nemyčeves, prostor objektu Agro Slatiny v obci Nemyčeves, obslužné komunikace v okolí konání závodu )

- za úmyslné i nedbalostní ohrožování jiných účastníků akce při řízení vozidla ( jakéhokoliv ,  soukromého, přepravního nebo závodního )

- za nesportovní chování

- pokud vyměnil vozidlo, se kterým se do závodu přihlásil za jiné třeba i identické

- za uvedení chybných údajů v přihlášce

- za nerespektování základních ustanovení bodu 1. pravidel Rallye show Nemyčeves 2014

- za nedodržení technických předpisů podle bodu 2. pravidel Rallye show Nemyčeves 2014

- za nedodržení bezpečnostních předpisů bodu 3. pravidel Rallye show Nemyčeves 2014

- za nedodržení technikem schválených technických parametrů závodního vozidla nebo jejich náhlou změnu v průběhu závodu

- za požívání alkoholických nápojů nebo omamných a psychotropních látek ( budou prováděny namátkové kontroly)

- za neuposlechnutí pokynů pořadatele

- za účast na  dopravní nehodě v katastru obce Nemyčeves nebo kdekoliv v prostoru v prostoru konání akce

 

1.8.7     Vyloučení ze seriálu Rallye show Nemyčeves 2014 – jezdec může být ředitelem závodu vyloučen za

- Fyzické napadení jakékoliv  osoby účastnící se akce ( divák, jezdec, pořadatel, místní občan, člen jeho vlastního týmu )  - při tomto zodpovídá jezdec i za všechny členy svého týmu a za jejich pochybení platí stejná sankce

- Za nerespektování nebo neuposlechnutí rozhodnutí ředitele závodu nebo jeho zástupce při vydávání penalizací a vyloučení

- Za hrubé porušení kodexu slušného chování nebo kodexu FAIR PLAY nebo běžných bezpečnostních norem

- za znevažování nebo hanění práce pořadatelů akce nebo jejich hostů a spolupracovníků

1.9    Termíny závodů v sezóně

1.9.1    Po skončení každého závodu budou 3 nejlepší jezdci v každé třídě dekorováni na stupních vítězů a odměněni poháry, případně jiným cenami.

1.9.2    Po skončení posledního závodu sezóny 2014 bude vydán termín a místo konání vyhlášení celkových vítězů seriálu Rallye show Nemyčeves 2014.

2. Technické předpisy

2.1  Vypsané třídy závodních vozů

1. třída do 1400 – vozy s objemem motoru do 1400cm, s jednou poháněnou nápravou

2. třída nad 1400 – vozy s objemem motoru 1401cm a větším,s jednou poháněnou nápravou

3. třída Dámský pohár – vozy bez rozdílu objemu motoru a počtu poháněných náprav, jezdcem a spolujezdcem musí být vždy žena    TŘÍDA  ZRUŠENA 3.4.2014

3. třída Special – vozy 4x4 bez rozdílu objemu motoru s poháněnými dvěma nápravami a vozy special, které nesplňují body 2.2 a 2.7.1

2.2   U všech vypsaných tříd musí vycházet motor+převodovka, podvozek a karoserie z typu vozidla vyráběného daným výrobcem. Všechny tyto komponenty musí být spolu vzájemně  spojeny v originálních držácích, případně v jejich závodním nebo tuningovém provedení.

2.3    Každý závodní vůz musí být povinně vybaven funkčními bezpečnostními pásy a pevně ukotvenou sedačkou řidiče.

2.4   Pokud je dobíjecí akumulátor umístěn v prostoru pro posádku, musí být pevně ukotven k podlaze  vozidla a překryt plastovým krytem tak, aby nemohlo dojít k jeho uvolnění a ke zkratování kontaktů akumulátoru, či elektrických vodičů a případném vzniku požáru.

2.5   Pokud je chladič, nebo část systému chlazení nebo dopravní vedení k chladícímu systému umístěno v prostoru pro posádku, musí být oddělen pevnou přepážkou, která za všech okolností zabrání opaření řidiče či spolujezdce horkou vodou, nebo horkými párami.

2.6    Každý závodní vůz musí být povinně vybaven čelním sklem na daný typ vozu a bočním sklem na straně řidiče. Okna zadních dveří, a zadní okno na vozidle být nemusí.

2.6.1   Závodní vůz s instalovaným ochranným rámem musí být povinně vybaven bočními skly v obou předních dveřích. * důvody v odkazu na bod 3.3

2.6.2    Originální povinná čelní a boční skla mohou být nahrazeny kovovým nepogumovaným pletivem. Pletivo musí být pevně uchyceno k původnímu rámu okna, oka max. 5cmx5cm pevně spojena ve všech kříženích, a síla drátu nejméně 1mm (je zakázáno králičí pletivo apod.)

2.7    Na motoru, převodovce, diferenciálech a tlumičích mohou být provedeny závodní nebo  tuningové úpravy, avšak musí být zachována minimálně originální funkčnost a spolehlivost dotčených dílů.  è  z toho plyne, že jsou povoleny samosvorné diferenciály jakéhokoliv typu  (i zavařené diferenciály), tlumiče tuningové nebo závodní, změny převodů v převodovce, a úpravy zvyšující výkon motoru.

2.7.1 Motor musí vždy ctít značku, případně koncernové spojení výrobce vozidla.

2.8   Při konání závodu je zakázáno používání pneumatik s kovovými nebo jinými hroty a sněhových řetězů.

2.8.1    V zimních a sněhových podmínkách jsou doporučeny zimní pneumatiky nazuté minimálně na kolech hnané nápravy.

 2.9   V případě, že se jezdec přihlásí do závodu s vozidlem, které má motor přeplňovaný turbem nebo kompresorem, bude objem jeho motoru násoben oficiálním koeficientem 1,7 a podle výsledku bude zařazen do patřičné vypsané třídy.

Příklad :

Přeplňovaný motor o objemu 1300cm ve voze s jednou poháněnou nápravou 1300 x 1,7 = 2210cm3 z toho plyne, že vůz bude zařazen do třídy nad 1400cm

Objem přeplňovaného motoru 824cm x 1,7 = 1400,8cm3 z toho plyne, že přeplňovaný motor, který nedosahuje objemu 824cm spadá do třídy do 1400cm, pokud má vůz pouze jednu poháněnou nápravu.

2.9.1    Před startem každé rozjížďky bude technikem nebo ředitelem  nebo jím pověřeným činovníkem kontrolováno dodržování výše uvedených technických předpisů. V případě jejich  nedodržení nebude jezdec s uvedeným nevyhovujícím vozidlem připuštěn ke startu do své rozjížďky a bude z ní automaticky vyloučen dle bodu 1.8.6. Vítězem rozjížďky se stane soupeř, který na start nastoupil, přestože do této rozjížďky bez soupeře nemusí odstartovat.

2.9.2    Pokud jezdec v rozjížďce se svým vozidlem havaruje, a jeho vozidlo nebude splňovat při startu do další rozjížďky uvedené parametry, bude vyloučen dle bodu 2.9.1.

Příklad :

1. Jezdec při rozjížďce převrátí své vozidlo přes střechu. Při této nehodě vypadne čelní nebo boční sklo u řidiče, či spolujezdce (u vozů s ochranným rámem) a do doby startu své další rozjížďky není schopen napevno instalovat originální náhradní sklo na svůj vůz, nebude připuštěn k pokračování v další rozjížďce nebo celém závodě.

2. Jezdec při rozjížďce převrátí své vozidlo přes střechu, nebo havaruje do pevné překážky. Při této nehodě se ulomí, či jinak znehodnotí jakýkoliv držák motoru, nebo převodovky, nebo části nápravy, nebo části karoserie a jezdec není schopen do doby startu další své rozjížďky nahradit znehodnocený díl pevně uchyceným náhradním originálním dílem, nebude rovněž připuštěn ke startu jako v příkladu č.1.

 

3. Bezpečnostní  předpisy 

3.1     Povinná bezpečnostní výbava jezdce a spolujezdce při startu do rozjížďky :

- bezpečnostní přilba je povolena pouze motocyklová nebo automobilová, homologovaná do běžného silničního provozu, která je pevně a řádně upevněná na hlavě ( jsou zakázány jsou přilby kovové, kožené, cyklistické, historické, i jejich různé  imitace )

- oděv pokrývající celé tělo ( doporučeny jsou jednodílné monterky – typ overal )

- pevná obuv ( jsou zakázány pantofle nebo sandále )

3.1.1    rukavice jsou pouze doporučeny

3.2   Před startem do rozjížďky musí mít jezdec, případně spolujezdec pevně a řádně upnuty bezpečnostní pásy a zavřená boční okna předních dveří. Okna zadních dveří, a zadní okno na vozidle být nemusí, případně mohou být otevřená.

3.3    Spolujezdec může do rozjížďky nastoupit pouze ve vozidle, které je vybaveno pevným a bezpečným ochranným rámem, dvěma bezpečnostníma sedačkama ( typ závodní skořepina ), 4 bodovými bezpečnostními pásy na obou sedačkách a pokud má vlastnoručně podepsanou přihlášku s poučením (tzv. úmrtní list). Kontrolu vybavení vozu těmito bezpečnostními prvky provede při přejímce technik.

3.4 Kontrola dodržování bodů 3.1, 3.1.1, 3.2 a 3.3 bude prováděna pravidelně u všech jezdců a posádek v předstartovním prostoru před startem do každé rozjížďky závodu.

3.5    Parkování diváků  

3.5.1    Parkování vozidel diváků, účastníků akce a závodních vozidel je zakázáno v prostoru před dílnou Motorsport Babák a s ní sousedící dílny, a to až k vjezdovým vratům do objektu Agro Slatiny. Vyjímka z parkování v tomto prostoru platí pouze pro soukromé a závodní vozy pořadatelů.

3.5.2      V prostoru objektu dílen Agro Slatiny je parkování rovněž zakázáno, stejně jako vjezd do tohoto objektu. Tento prostor není vyhrazený a schválený pro účely Rallye show Nemyčeves 2014.

3.5.3      Parkoviště pro vozidla diváků je vyhrazeno za objektem skládky na asfaltové obslužné komunikaci spol. Agro Slatiny a na návsi v obci Nemyčeves.

3.5.4     Parkování jakýchkoliv vozidel je zakázáno na hlavní silnici směrem do obce Slatiny a na  spojovací komunikaci směrem do obce Milíčeves. Tento zákaz platí i pro pozemky těmto komunikací přináležejícím. Partnerství akce s firmou Agro Slatiny je podmíněno zákazem parkování na travnatých a zemědělských, i v zimě neosetých pozemcích podél pozemních komunikací a na jim přináležejících příkopech i mimo prostor obce a závodiště .

3.6    Depo závodních vozů

3.6.1    Depo závodních vozů a jejich přepravníků je umístněno v prostoru skládky Agro Slatiny na okraji betonové plochy ohraničující závodní trať.

3.6.2    Zde budou parkovat všichni jezdci a jejich týmy přihlášení do daného závodu, a to bez vyjímky.  Vyjímku mají dle bodu 3.5.1 soukromé a závodní vozy pořadatelů.

3.7     Výjezd z depa bude neustále regulován pořadateli, kteří budou dohlížet na silniční provoz po místní komunikaci, po které závodní vozy přejíždějí do předstartovního prostoru, nebo zpět do depa.

3.7.1    Na této místní komunikaci je úřady povolena částečná uzavírka provozu. V případě Rallye show Nemyčeves 2014 to znamená, že pořadatelé umožní průjezd civilním vozidlům po této komunikaci, a budou organizovat závodní vozy tak, aby se s civilními vozy na silnici nepotkávali. V případě přítomnosti závodních vozů na této silnici pořadatelé zastaví a pozdrží civilní vozy, avšak jen na nezbytně nutnou dobu, než závodní vozy opustí tuto silnici. Toto opatření je nutné ke zmenšení rizika případné dopravní nehody. Pořadateli bude regulován i výjezd z trati do depa.

3.7.2    Jezdcům je zakázáno zastavovat se závodními vozy na této silnici při přejíždění ke startu nebo do depa. Povinností jezdců je dojet přímo do předstartovního prostoru nebo do depa, a nezdržovat provoz extrémně pomalou jízdou a případným sledováním závodů . Rovněž je pro jezdce povinností brát zvýšené ohledy na diváky přicházející do divácké místa a neohrožovat je rychlou nebo nebezpečnou jízdou ( smyky, prudká akcelerace, otáčení přes ruční brzdu).

3.7.3     Neuposlechnutí pokynů pořadatele při regulaci provozu a nedodržení bodů 3.6.2  a      3.7.2  bude penalizováno vyloučením ze závodu dle bodu 1.8.6.

3.7.4    Start, cíl a předstartovní prostor byly nově přesunuty do prostoru u depa závodních vozidel, a není nutno jezdit po pozemní komunikaci. Přesuny závodních vozů se odehrávají pouze v prostoru závodiště.

3.8    Divácké místo

3.8.1    Divácké místo je vyhrazeno pouze na vyvýšeném pozemku odděleném pozemní komunikací od závodní trati a to v prostoru ke spojovací cestě do části obce Rolice.

3.8.2   Sledování závodu je z jiných míst areálu závodiště zakázáno  s výjimkou ohraničeného  depa závodních vozů  !!!

3.8.3     Účast diváků, pořadatelů, závodníků a všech účastníků Rallye show Nemyčeves 2013 je pouze na vlastní riziko, a pořadatel Motorsport Babák nezodpovídá za vzniklé škody způsobené na zdraví, na životech, nebo na majetku.

!!!     Dodržujte prosím pokyny pořadatelů    !!!

Na Rallye show Nemyčeves není vybíráno žádné vstupné. Na diváckém místě bude připraven stánek s občerstvením.